Szymon Sutor zwycięzcą jedenastej edycji konkursu FMF Young Talent Award! 

To on najlepiej poradził sobie z zadaniem, jakim było skomponowanie muzyki do kluczowej sceny z filmu „14 szczytów: Nie ma rzeczy niemożliwych”. Jaką oprawę nadał ekscytującej produkcji Netfliksa? Przekonamy się podczas koncertu FMF Space Gala, kiedy zwycięska kompozycja wybrzmi ze sceny Centrum Kongresowego ICE Kraków.

 Laureat jest kompozytorem i dyrygentem. Współpracuje z wybitnymi artystami muzyki poważnej, jazzowej i rozrywkowej. Należy do czołówki dyplomantów rocznika 2016/2017 Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku.

 „Szymon Sutor prowadzi nas delikatnie, abyśmy nie przegapili żadnego ważnego dialogu ani rytmu opowieści. Przedstawia to, co wydaje się być szerszym znaczeniem filmu, dobrze go czuje. Ma talent do wyrażania go w sposób, który rezonuje” – podkreślała Miriam Cutler, nominowana do nagrody Emmy kompozytorka i przewodnicząca Jury FMF Young Talent Award.

Drugie miejsce zajął niemiecki twórca Georg Mausolf, natomiast trzecie – pochodzący z Włoch Nicolò Braghiroli. Gratulujemy!

„Jestem zaszczycony, tym bardziej, że o nagrodę walczyło 130 kompozytorów m.in. z USA, Francji, Izraela, Włoch, Polski, Kolumbii, Węgier czy Niemiec.

Nadesłane kompozycje oceniało jury, w skład którego wchodzą kompozytorzy, reżyserzy oraz producenci będący ikonami światowej kinematografii.  

Widzimy się w maju podczas festiwalu w Krakowie, gdzie odbiorę statuetkę i premierowo zabrzmi moja zwycięska kompozycja.

DZIĘKUJĘ! Jestem przeszczęśliwy! „ – Szymon Sutor

Szymon Sutor has won the 11-th edition of the FMF Young Talent Award!

He was the best to deal with the task of composing the music for a key scene from the movie “14 Peaks: Nothing Is Impossible”. What musical setting did he give to the exciting Netflix production? We will find it out during the FMF Space Gala concert, when the winning composition will be presented in the ICE Kraków Congress Centre.

The laureate is a composer and conductor. He collaborates with outstanding artists of classical, jazz and popular music. He is one of the top graduates of the 2016/2017 class of the Stanisław Moniuszko Academy of Music in Gdańsk.

“Szymon Sutor gently guides us so we don’t miss any of the important dialog or story beats. They lay out what seems to be the larger meaning of the film. This composer demonstrates ability to feel the film and the talent to express it in ways that resonate.” – Miriam Cutler, Emmy-nominated composer and chairwoman of the FMF Young Talent Award Jury.

The second place went to the German artist Georg Mausolf, while the third place went to Nicolò Braghiroli from Italy. Congratulations!

„I’m honored, especially that 130 composers from USA, France, Israel, Italy, Poland, Colombia, Hungary and Germany competed for this award.

Compositions were judged by a jury, which includes composers, directors and producers – icons of world cinematography.

See you in May at the festival in Krakow, where I’ll receive the statuette and my winning composition will be performed.

THANK YOU! I’m overjoyed!” – Szymon Sutor

-Zobacz więcej-