Szymon Sutor

Kompozytor, aranżer, dyrygent.

Zdobywca najważniejszej polskiej nagrody muzycznej FRYDERYK 2020 w kategorii „Fonograficzny debiut roku – Jazz” za album „Jazz Septet & String Orchestra”.

Zwycięzca Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego Festiwalu Muzyki Filmowej „Young Talent Award 2023” w Krakowie. Laureat IX oraz X Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego im. Krzysztofa Komedy.
Podwójny laureat gdańskiej „Nagrody dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury 2020″. Zdobywca Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla Twórców Kultury 2018 oraz Stypendium Kulturalnego Prezydenta Miasta Gdańska.
Członek Akademii Fonograficznej ZPAV.

Na swoim koncie posiada wiele kompozycji zarówno na aparat kameralny jak i symfoniczny, w tym czteroczęściową mszę „Missa de Beata Maria Virgine” na orkiestrę symfoniczną, chór mieszany, trio jazzowe oraz solistów.

Współautor kompozycji „The Lost Seasons” inspirowanej dziełem „The Four Seasons” A. Vivaldiego wykonanej premierowo podczas szczytu klimatycznego ONZ 2018 w Katowicach.
Kierownik muzyczny oraz dyrygent koncertu symfonicznego „Świat Mistrza Beksińskiego”, którego premiera miała miejsce w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

W 2021 roku w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu, premierowo wykonano 6-częściową kompozycję „Sine Titulo”, którą Sutor dedykował Beksińskiemu. 

Zaangażowany w liczne projekty muzyczne, współpracuje z wybitnymi artystami muzyki poważnej, jazzowej oraz rozrywkowej.

Zaliczony do grona najlepszych dyplomantów rocznika 2016/2017 Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku. Jego kompozycja na septet jazzowy oraz orkiestrę smyczkową została wykonana przez orkiestrę Polskiej Filharmonii Bałtyckiej pod dyrekcją Maestro George Tchitchinadze podczas koncertu „Pomorskie Talenty”.

W latach 2016-2019 Szymon Sutor współpracował z katedrą „Jazzu i Muzyki Estradowej” Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku.

Kompozytora charakteryzuje swobodne łączenie muzyki poważnej z jazzową, cechujące przedstawicieli trzeciego nurtu. Wszechstronność stylistyczna przekłada się na wielobarwność oraz oryginalność jego muzyki.

_____________

Polish composer, arranger and conductor.

Winner of the most important polish music award FRYDERYK 2020 for his debut album “Jazz Septet & String Orchestra”.

Winner of the international composers’ competition Film Music Festival “Young Talent Award 2023” in Cracow. Laureate of the 9th and 10th international Krzysztof Komeda Composers’ Competition.

Member of the ZPAV Phonographic Academy.

He has many compositions, both chamber and symphonic repertory, including the four-part mass “Missa de Beata Maria Virgine” for symphony orchestra, mixed choir, jazz trio and soloists.

Co-author of the composition “The Lost Seasons” inspired by “The Four Seasons” by A. Vivaldi, which premiered during the UNO Climate Summit 2018 in Katowice.

Music director and conductor of the symphony concert “World of Master Beksiński”, which premiere took place at the National Philharmonic in Warsaw.

The six-part composition “Sine Titulo”, dedicated to Beksiński, was played at the National Forum of Music in Wrocław in 2021.

Involved in numerous music projects. He cooperates with outstanding classical, jazz and entertainment artists.